Kulturní a okrašlovací spolek – KOS

Sídlo a kontaktní místo: HAFAN STUDIO, Dukelských hrdinů 102, 348 15 Planá

Kulturní a okrašlovací spolek v Plané (KOS) vznikl v roce 2010 s cílem ochrany nejvýznamnějších hodnot na území města Planá a jeho okolí, jakož i na území celé ČR, kdy za chráněné hodnoty se považují zejména kulturní bohatství, zachovalá příroda, estetická krajina a zdravé životní prostředí. Jeho cílem je realizovat, podporovat, rozvíjet a propagovat nekomerční aktivity s důrazem na kulturní, umělecké, sportovní a společenské aktivity, podporovat rozvoj místních komunit, místní produkce, umění a řemesel a zlepšovat kulturní a společenskou nabídku v území, tedy vlastními silami pořádat semináře, konference a vytvářet podmínky a příležitosti pro mezinárodní výměnu účastníků se zaměřením na takové projekty, které umožňují spolupráci se zahraničními subjekty. Organizovat zájmové aktivity pro děti a mládež, jejich mimoškolní vzdělávání a osobnostní rozvoj prostřednictvím umění usilovat o to, aby tato iniciativa byla otevřená a inspirativní pro tvůrce a příznivce nejen z oblasti umění a sportu, ale z široké řady obyvatel v daném regionu. Naší snahou je být pevným bodem pro ty, kteří mají chuť pro své okolí „něco“ udělat, ale sami si na to netroufají nebo je to nad jejich možnosti.“
Mezi současné aktivity KOSa patří projekty zabývající se obnovou krajiny a objektů kulturního dědictví v regionu plánska (Adopce nablízko aj.). KOS také pořádá jednorázové i pravidelné kulturní akce a sportovní aktivity. V roce 2014 spolek otevřel naučnou stezku Voda PRO ŽIVOT v Plané, která se věnuje tématu vodních zdrojů v Plané a okolí.
V rámci projektu VÝLETEY S KOSEM vznikly např. v Plané kulturní akce: Výletnění (srpen), Výlet andělů (prosinec), Výletní bál (březen).

IMAGE: