O Hafanovi

Zaměření činnosti je na spoluprácis nezávislými uměleckými seskupeními i samotnými umělci.
Za několikaletou činností je mnoho projektů, realizace jednorázových akcí a workshopů a spolupráce s nezávislými umělci.

* Mezi nejzajímavější realizované projekty s Divadlem bratří Formanů patří:

v roce 1992 loutkové představení Barokní opera
v r. 1997 francouzský projekt ?La Baraque - Bouda? v Praze a v Plzni (taktéž v roce 1999),
v r. 1998 dvoudenní festival Cihelna Třešť
v r. 1999 Betlém Třešť a v r. 2000 ?Nachové plachty? na divadelní lodi Tajemství.
Plavba lodi Tajemství po Labi a Vltavě 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
*Spolupráce na operách Kráska a zvíře, Dobře placená procházka v Národním divadle.
*v roce 2006 festival v Ústí nad Labem ?Pár dní s Formany a jejich přáteli?
*v roce 2007 realizuje jako vedoucí produkce s kolektivem Divadla bratří Formanů putovní projekt ?Obludárium?, který získal cenu Nadace Alfréda Radoka za inscenaci roku 2008. Spolupodílí se na organizaci jeho repríz jak v Čechách, tak v zahraničí.
*v roce2007 předcházela programu Obludárium účast na Pražském quadrienále s expozicí DBF ?vejdi vyjdi? na které sepodílelorganizačním zajištěním.
*V Divadle bratří Formanů je to dále také zajištění celoroční chodu divadla, organizace provozu lodi Tajemství v Praze i ve městech na Labi a Vltavě, organizování zájezdů a kompletní organizačně-administrativní činnost.

Od roku 1993 do roku 1998 spolupráce s divadlem Buchty a loutky, během které bylo realizováno více než 7 nových inscenací včetně jejich reprizování i uvádění v zahraničí. Tvůrčí dílny pro děti, jednorázové akce v klubu Mlejn v Praze 5 - Stodůlkách.

Od roku 1997 do roku 2002 spolupráce s jihočeským Divadlem Continuo, kde mezi nejzajímavější projekty patřilo pouliční představení ?Cirkus vitae?. V průběhu 6 let organizace všech vystoupení včetně zahraničních zájezdů.

Od roku 1997 až do roku 2002 každoročně jako spoluzakladatel letního divadelního projektu ?Kratochvílení? pracuje na jeho realizaci na státním zámku Kratochvíle u Netolic.
Organizování jednorázových akcí pro děti i dospělé v regionu Netolicka.

Od roku 2003 pořádání festivalu KRATOCHVILKA, který je určen nejenom dětem. Každoročně je pořádán v červnu na zámku Kratochvíle. Jeho náplní jsou především tvůrčí ateliéry pro děti ? výroba loutek, rytmiky a pohybu, základů žonglování a akrobacie. Součástí jsou také víkendová představení a koncerty.

Dále spolupráce s Divadlem ANPU (spolupráce na reprizování představení ?Romeo a Julie? a ?Svatební košile?), s divadlem Teatro Tatro z Nitry.

Pod hlavičkou HAFAN STUDIA jsou realizována představení Draceana, Mechanica, Čamburína; Aby to čert vzal; Choboťáci, velryba a darebáci; Šťastný jako blechy a Kratochvilný automat.

Spolupráce na realizaci výstav Matěje Formana (obrázky k vidění také v galerii v Plané) a v neposlední řadě spolupráce se Stefanem Capkem - vůdčí osobností divadelního seskupení CIRCUS SACRA, pedagogem pražské HAMU.

Provozuje penzion v Plané u M.L., který je zaměřen především na rodinné odpočinkové pobyty. Zároveň slouží jako základna pro nově vznikající tvůrčí projekty a divadelní představení. Na podzim roku 2010 byla v penzionu zbudována malá prodejní galerie a na jaře roku 2011 půjčovna cyklistického a turistického náčiní.
V březnu 2010 v návaznosti na zmíněné aktivity vzniká Kulturní a okrašlovací spolek ? KOS, jehož náplní je realizace kulturní, uměleckých, sportovních a společenských a aktivit v Plané a okolí. Vedle toho se tato aktivita zaměřuje na obnovu zanedbaných objektů kulturního dědictví. Hafan studio poskytuje tomuto spolku zázemí a administrativu.

Zaměření činnosti je na spolupráci s nezávislými uměleckými seskupeními i samotnými umělci.

Za několikaletou činností je mnoho projektů, realizace jednorázových akcí a workshopů a spolupráce s nezávislými umělci.

*Od roku 1991 až do července 2010 je to především spolupráce s Petrem a Matějem Formanovými, která vyústila v roce 1999 k formální registraci Divadla bratří Formanů jako občanského sdružení, kde působila jako jednatel.

* Mezi nejzajímavější společně realizované projekty patří:

v roce 1992 loutkové představení Barokní opera

v r. 1997 francouzský projekt ?La Baraque - Bouda? v Praze a v Plzni (taktéž v roce 1999),

v r. 1998 dvoudenní festival Cihelna Třešť

v r. 1999 Betlém Třešť a v r. 2000 ?Nachové plachty? na divadelní lodi Tajemství.

Plavba lodi Tajemství po Labi a Vltavě 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

*Spolupráce na operách Kráska a zvíře, Dobře placená procházka v Národním divadle.

*v roce 2006 festival v Ústí nad Labem ?Pár dní s Formany a jejich přáteli?

*v roce 2007 realizuje jako vedoucí produkce s kolektivem Divadla bratří Formanů putovní projekt ?Obludárium?, který získal cenu Nadace Alfréda Radoka za inscenaci roku 2008. Spolupodílí se na organizaci jeho repríz jak v Čechách, tak v zahraničí.

*v roce2007 předcházela programu Obludárium účast na Pražském quadrienále s expozicí DBF ?vejdi vyjdi? na které sepodílelorganizačním zajištěním.

*V Divadle bratří Formanů je to dále také zajištění celoroční chodu divadla, organizace provozu lodi Tajemství v Praze i ve městech na Labi a Vltavě, organizování zájezdů a kompletní organizačně-administrativní činnost.

Od roku 1993 do roku 1998 spolupráce s divadlem Buchty a loutky, během které bylo realizováno více než 7 nových inscenací včetně jejich reprizování i uvádění v zahraničí. Tvůrčí dílny pro děti, jednorázové akce v klubu Mlejn v Praze 5 - Stodůlkách.

Od roku 1997 do roku 2002 spolupráce s jihočeským Divadlem Continuo, kde mezi nejzajímavější projekty patřilo pouliční představení ?Cirkus vitae?. V průběhu 6 let organizace všech vystoupení včetně zahraničních zájezdů.

Od roku 1997 až do roku 2002 každoročně jako spoluzakladatel letního divadelního projektu ?Kratochvílení? pracuje na jeho realizaci na státním zámku Kratochvíle u Netolic.

Organizování jednorázových akcí pro děti i dospělé v regionu Netolicka.

Od roku 2003 pořádání festivalu KRATOCHVILKA, který je určen nejenom dětem. Každoročně je pořádán v červnu na zámku Kratochvíle. Jeho náplní jsou především tvůrčí ateliéry pro děti ? výroba loutek, rytmiky a pohybu, základů žonglování a akrobacie. Součástí jsou také víkendová představení a koncerty.

Dále spolupráce s Divadlem ANPU (spolupráce na reprizování představení ?Romeo a Julie? a ?Svatební košile?), s divadlem Teatro Tatro z Nitry.

Pod hlavičkou HAFAN STUDIA, realizuje jako producent představení Draceana, Mechanica, Čamburína; Aby to čert vzal; Choboťáci, velryba a darebáci; Šťastný jako blechy a Kratochvilný automat.

Spolupráce na realizaci výstav Matěje Formana a v neposlední řadě spolupráce se Stefanem Capkem - vůdčí osobností divadelního seskupení CIRCUS SACRA, pedagogem pražské HAMU.

Vedle všech těchto divadelních aktivit zakládá v souvislosti s producenstvím akrobatických vystoupení neziskovou organizaci 1. Gymnastické kolo CZ (společně s G. Berkovou a O. Brožovou), která má za cíl uvést v Čechách ve známost toto akrobatické náčiní, v divadelní oblasti známé především ze zahraničních představení představitelů tzv. ?nového cirkusu?.

Se svým manželem Zdeňkem Borůvkou, zrekonstruovali dům v Plané u M.L. na rodinný penzion, který je zaměřen především na odpočinkové pobyty pro celou rodinu. Zároveň slouží jako základna pro nově vznikající tvůrčí projekty a divadelní představení. Na podzim roku 2010 bude v penzionu zbudována malá prodejní galerie a na jaře roku 2011 půjčovna cyklistického a turistického náčiní. Tam se také na začátku roku 2010 přesunuli z Prahy. Planá je jejím rodištěm a chce se zde věnovat hlavně regionálním aktivitám.

V březnu 2010 zakládá Kulturní a okrašlovací spolek ? KOS, jehož náplní je realizace kulturní, uměleckých, sportovních a společenských a aktivit. Vedle toho se tato aktivita zaměřuje na obnovu zanedbaných objektů kulturního dědictví. Hafan studio poskytuje tomuto spolku zázemí a administrativu.
Od roku 2012 je členem týmu společnosti Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury.

1.jpg

1.jpg

4.jpg

4.jpg

Blanka a Gabča

Blanka a Gabča

Load More